KORENI – Iskustveno-edukativna grupa za osnaživanje i produbljivanje praktikovanja Pozitivne discipline

Ovaj program je namenjen roditeljima koji su završili trening roditeljskih veština iz Pozitivne discipline, ili su pohađali najmanje 10 sati edukacija iz oblasti Pozitivne discipline. Nakon edukacija, pokazalo se da je potrebna kontinuirana podrška u promenama koje roditelji započnu na osnovnim edukacijama, kako bi se promene održale, učvrstile nove navike, i kako bi učesnici postali Blagi i Odlučni roditelji.

KORENI traju 8 meseci u kontinuitetu, pri čemu se susreti organizuju jednom mesečno u trajanju od 2 sata, sa stalnom grupom učesnika.  Svakog meseca učesnici imaju priliku da osveže veštine stečene na treningu i radionicama Pozitivne discipline, i dobijaju podršku svojim roditeljskim izazovima kroz diskusije, razmenu i iskustvene vežbe, ne samo od voditeljki, već i od ostalih učesnika horizontalnom razmenom. 

U homogenoj i stalnoj grupi, učesnici ostvaruju međusobno poverenje i bliskost, te imaju značajnu priliku da otvoreno podele svoje izazove, a da se pri tom osećaju bezbedno i opušteno. Tako, zajedno, produbljuju shvatanje moćnog  koncepta Pozitivne discipline, učvršćuju uverenje da su  na pravom putu i stiču samopouzdanje u roditeljskim kompetencijama.

Program za osnaživanje i produbljivanje praktikovanja Pozitivne discipline „Koreni“ sadrži:

  • Kontinuirane mesečne susrete osnaživanja u trajanju od 8 meseci
  • Radne materijale, upitnike i korisne tekstove
  • Učešće u privatnoj fb grupi za dikusiju ''Koreni''
  • Mogućnost učešća u programu horizontalne podrške (učesnici dobijaju sagovornika sa kojim mogu da se sretnu jednom mesečno da bi razgovarali, delili utiske i dileme, izlistavali moguća rešenja za teškoće na koje nailaze i uzajamno se ohrabrivali).

Grupa je namenjena  roditeljima dece uzrasta od 3 do 12 godina, koji su završili najmanje 10 sati obuke iz Pozitivne discipline (bilo kroz trening roditeljskih veština, radionice, tematske susrete ili individualne konsultacije).

Teme  koje se nude u okviru programa KORENI:

I SUSRET: Podsticanje psihološke otpornosti i  rastući način razmišljanja  : podsećanje na razlike između ohrabrenja Vs. Pohvala, učenje i praktikovanje, naizgled minimalnih, terminoloških razlika koje mogu pomoći deci da savladaju prepreke i da se osećaju spremni da prihvate izazove.

II SUSRET: Odgovaranje, otpor, borba moći : Učenje kako roditelji mogu da doprinesu ovim neželjenim ponašanjima i šta da urade umesto toga.

III SUSRET: Zauvek povezani : Kreiranje preduslova za ponovno građenje ili osnaživanje odnosa sa decom, ispunjenog ljubavlju, poverenjem i povezanošću, koji će održati međusobnu bliskost toliko važnu kada nastupi dominacija vršnjačkog uticaja.

IV SUSRET: Efikasan roditelj – organizacija vremena : učenje i uvežbavanje veština  koje pomažu u boljoj organizaciji porodičnog života, produktivnosti, vođeni prioritetima, spram ključnih životnih vrednosti svakog roditelja.

V SUSRET: Moje dete me ne čuje (ne sluša?): Kako postići da me dete sasluša (i počne da sarađuje).

VI SUSRET: Emocionalna regulacija-odraslih i dece: Upoznavanje sa koracima u praktikovanju veštine za koju kažu da je važnija od klasičnog IQ-a,  sa veštinama emocionalne svesnosti i emocionalne iskrenosti, kao i primerom zdrave komunikacije za roditelje i decu.

VII  SUSRET: Grupa bira temu : dve poslednje teme će biti zasnovane na iskazanom interesovanju učesnika, a na osnosu spiska predloženih tema od strane facilitatora grupe

VIII SUSRET: Grupa bira temu: dve poslednje teme će biti zasnovane na iskazanom interesovanju učesnika, a na osnosu spiska predloženih tema od strane facilitatora grupe

Struktura susreta: zagrevanje; iskustvene vežbe na određenu temu i diskusija; scenario: Roditelji pomažu roditelju.
Moguće je izabrati individualno učešće, učešće kao koroditeljski par ili jednokratno učešće.
Broj učesnika na grupi je ograničen na 15.

Facilitatori grupe: međunarodno sertifikovani edukatori za roditelje u oblasti pozitivne discipline:
Žana Erdeljan, psiholog
Dijana Radojković, pedagog

 

AKTUELNOSTI

Najnovija dešavanja i aktuelnosti

Pozitivna disciplina u porodici IV susret

Pozitivna disciplina u porodici IV susret

21.10.2020

Trening roditeljskih veština POZITIVNA DISCIPLINA U PORODICI namenjen je roditeljima dece uzrasta od 1 do 10 godina. Zašto baš trening? Klasičnim programima za roditelje, predavanjima, čitanjem knjiga, blogova, razgovorima sa prijateljima, nedostaje ključna tačka, učenje koje na taj način stičemo često ne stvara uvide koji omogućavaju promenu u ponašanju. Upravo iz tog razloga, trening je zasnovan na ISKUSTVENIM VEŽBAMA, najefikasnijem načinu dolaska do promene. Iskustvenim vežbama na treningu UČIMO ČINEĆI, a ne pasivno slušajuči, čitajući… Online trening je *zabavan je jer je iskustven. Kreiran je sa ciljem Vašeg aktivnog učestvovanja (i učenja), umesto klasičnog ’’pasivnog’’ primanja teorijskog znanja. * informativan jer ćete biti u prilici da naučite ’’kako svet posmatrati očima deteta’’ putem Vašeg ličnog iskustva i kroz učenje čuvenog Alfreda Adlera, Rudolfa Drajkursa, Džejn Nelsen (svetski poznatog autora serije priručnika za roditelje na temu Pozitivne discipline) *koristan jer ćete biti u prilici da naučite brojne konkretne roditeljske veštine i strategije koje ćete koristiti u svakodnevnom životu! U podržavajućem okruženju grupe, roditelji postaju svesni kako osećaju, razmišljaju, šta odlučuju o raznim pitanjima o kojima raspravljamo. Iskustvene vežbe povezuju emocije i misli kako bi stvorili novo uverenje. Novo uverenje utiče na način na koji sada vidimo određeni problem i ima dugotrajan efekat na promenu ponašanja. Tokom online treninga učesnici imaju priliku da upoznaju roditelje sa istim ili sličnim dilemama i teškoćama te se osećaju manje izolovano i usamljeno. Nakon online-treninga znaćete kako da: - smanjite borbu moći, obezbeđivanjem saradnje i obostranog poštovanja između vas i deteta - vaspitavate decu da budu odgovorna, poštuju sebe i druge, budu snalažljiva - ne budete popustljivi, a ni strogi - otkrijete uzroke i efikasno reagujete na dečije neprihvatljivo ponašanje - smanjite rivalstvo među decom, izbegavajući ulogu sudije a istovremeno pomažući im da ovladaju dugoročnim veštinama rešavanja konflikta - koristite moć Porodičnih Sastanaka Voditelji online treninga: Žana Erdeljan, psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline (CPDPE), član Asocijacije za Pozitivnu Disciplinu (PDA) Dijana Radojković, pedagog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline (CPDPE) Trening je 7-nedeljni i organizuje se sredom 18-20h Trening počinje 30.septembra 2020. Datumi susreta: 07.10.; 14.10.; 21.10.; 28.10.; 04.11.; 11.11. Učestvovanje u online-treningu uključuje: radni materijal (PDF) KOMPLET PD KARTICA: ''47 kartica kojima razvijate vaše roditeljske veštine'' /poslaćemo ih poštom na vašu kućnu adresu. Trening će se realizovati putem Zoom-platforme. Zbog specifičnosti rada i zaštite privatnosti učesnika, susreti neće biti snimani. Konačni rok za prijave je 20.septembar.2020. Cena učestvovanja na online treningu je: 9.000 rsd Prijava treba da sadrži: ime i prezime roditelja, uzrast deteta/dece i kontakt telefon i šalje se na: pozitivnadisciplinans@gmail.com Nakon registrovanja prijave poslaćemo vam podatke o načinu rezervacije mesta na treningu. Prijavu smatramo konačnom uplatom celokupnog iznosa, nakon čega šaljemo pristupni Zoom-link Za sve dodatne informacije i prijave: 064/13-13-620 (Dijana), 064/175-15-81 (Žana)

Pročitaj više
Preživeti burne godine

Preživeti burne godine

19.10.2020

Sedmomesečni program „Preživeti burne godine“ sadrži sledeće teme: "Zašto nam je tako teško, kada tinejdžeri pritiskaju naše dugmiće?“ – vežba „Putovanje u dolinu sećanja“, „Ja u njegovim/njenim očima“, alatka/vežba „Potvrdite osećanja“. „Treba nam dosta hrabrosti“ – priča o tri funkcije mozga, samoregulaciji i alatka Blag i odlučan, IV i V faza socijalno-emocionalnog razvoja; Vežba „Postavljanje granica sa decom“; „Pričajmo o osećanjima“ – Koraci u samoregulaciji, Vežba „Puštanje“, Uzroci neprihvatljivog ponašanja tinejdžera, vežba „Refleksivno slušanje“, „Emocionalna iskrenost“, vežba „Ja osećam“. „Ohrabrite svog tinejdžera i sebe“ – Kažnjeni pohvalama, Šta je to bezuslovno roditeljstvo, Neka poruka ljubavi stigne do cilja; 5 principa Pozitivne discipline. „Biti strog prema sebi ne znači biti dobar roditelj“ - vežba „Pohvale vs Ohrabrenja“, 4 vrste Ohrabrenja; vežba: „Uputimo jedni drugima ohrabrenja“. „Snaga porodičnih sastanaka“ – 5 prepreka za postizanje dugoročnih ciljeva u vaspitanju, Dnevni red porodičnih sastanaka, Šta treba, a šta ne treba činiti da bi uspeo porodični sastanak; vežba „Porodični sastanak“. Pozitivna disciplina u realnim životnim situacijama – 6 primera i korišćenje alatki Pozitivne discipline; Sastavimo delove u celinu. Sedmomesečno trajanje programa je usmereno na uvežbavanje i formiranje novih navika u komunikaciji sa tinejdžerima. Poštujući principe Pozitivne discipline, i međusobnog uvažavanja i poštovanja u porodicama, isključene su sve oblike kazni, manipulacije i ucene, kao i pohvale i nagrade, što je bitno drugačije od uobičajenog stila vaspitavanja dece. Za takvu, trajnu promenu je potreban kontinuiran rad i stalna pomoć i podrška učesnicima, koju dobijaju putem mailova, domaćih zadataka i povratnih informacija o njima, razmene informacija i pomoći u kriznim situacijama ukoliko se pojave u toku i nakon programa. Ovaj program je realizovan u prethodne 2 godine sa dve grupe učesnika, uz neophodno prilagođavanje sastavu i potrebama učesnika. Efekti su zapaženi već tokom trajanja programa, a nakon programa, učesnici su ostali u kontaktu sa voditeljkom, razmenjujući uspehe i izazove. Online susreti se snimaju, da bi učesnici mogli da se podsete sadržaja, i zbog eventualnih izostanaka, i neće se koristiti u druge svrhe. Prezentacije i radne materijale učesnici dobijaju mailom nakon svakog susreta. Tokom perioda između susreta, predviđena je izrada domaćih zadataka, u cilju obezbeđivanja primene alatki i provere njihovih efekata. Nakon realizovanog programa, predviđen je susret „uživo“, da bismo podelili Svedočanstva i bedževe „Pritisni pauzu kada tinejdžer pritiska dugmić“. Posle završetka programa, predviđeno je da se jednom mesečno učesnici okupljaju sa voditeljkom programa, tokom 5 meseci, u cilju praćenja i kontinuirane podrške tokom promena učesnika. Nakon 11 godina radioničkog rada sa roditeljima i profesionalcima u oblasti Pozitivne discipline, 6 godina rada sa roditeljima i decom u oblasti Mindfulnessa, desetine roditelja i tinejdžera na indvidualnim susretima, i nakon 2 realizovana sedmomesečna programa "Svesno i saosećajno roditeljstvo", i „Razumeti tinejdžera znači razumeti sebe“ koji je pohađalo ukupno 28 roditelja, odlučila sam da ponudim program novim učesnicima. Ovaj program predstavlja spoj tri moćne oblasti - Pozitivnu disciplinu, Mindfulness i Svesno roditeljstvo. Cilj dugoročnog programa kao što je ovaj je da učesnici nauče veštine iz oblasti Pozitivne discipline, Mindfulnessa i Svesnog roditeljstva, povećaju sposobnost samoregulacije i da sva stečena znanja odaberu da primenjuju u realnim situacijama.  Cena celokupnog programa: 15.000 rsd. Za učesnike iz inostranstva moguće je plaćanje preko paypala i cena je 135 eur. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem maila ili telefonom/vajber/whatsup porukom 0641313620.

Pročitaj više
Porodični sastanak

Porodični sastanak

14.09.2020

Webinar "Porodični sastanci - učenje deljenja odgovornosti i rešavanja problema" se odvija preko Zoom platforme, 24. i 25.09.2020. u terminima od 19 do 20:30 h. Porodični sastanci su odličan način da se komunicira sa tinejdžerima, jer postoji period hlađenja pre nego što razgovarate o većini pitanja. Mnogi kažu da tinejdžeri ne vole porodične sastanke, ali iskustvo govori suprotno: oni koji ih praktikuju kažu da naizgled nezainteresovani tinejdžeri kasnije pričaju prijateljima da bi i oni trebalo da imaju sastanke sa porodicom. Na webinaru "Porodični sastanci - učenje deljenja odgovornosti i rešavanja problema" učesnici imaju prilike da saznaju kako se vode Porodični sastanci prema Pozitivnoj disciplini, šta deca (i svi članovi porodice) uče na njima i kako izbeći 6 zamki tokom porodičnih sastanaka, kako bi svi poželeli da ih održavaju redovno. Tokom webinara realizovaćemo praktične vežbe: "Priprema, pozor, sad!"; "Dnevni red porodičnih sastanaka", "Kako ostati fokusiran na traženje rešenja a ne krivca" i Mindfulness vežbu "Svesno mirisanje". Prijave se šalju na mail teenpozitivnadisciplina@gmail.com do 20.09.2020. Cena učešća je 2.500 rsd. Za učesnike iz drugih država, učešće se uplaćuje preko paypala i iznos je 25 eur. Uz webinar učesnici dobijaju radni materijal i Plakat Porodični sastanci, koji mogu da odštampaju i stave na vidno mesto u svom domu, kako bi ih podsetio na dogovore i sledeći termin sastanka.Autor i realizator webinara je sertifikovani edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline, Dijana Radojković, pedagog.

Pročitaj više