POZITIVNA DISCIPLINA

POZITIVNA DISCIPLINA je pristup vaspitanju baziran na teorijskim konceptima savetovanja roditelja i nastavnika Alfreda Adlera i njegovog sledbenika Rudolfa Drajkursa. Kreiran je sa osnovnim ciljem podučavanja dece i mladih ljudi da postanu odgovorni, da poštuju druge i da jednog dana budu korisni članovi svojih zajednica.

Na osnovu čitave serije naslova pozitivna disciplina je tokom poslednjih trideset godina stekla brojne poštovaoce širom sveta, prvenstveno zahvaljujući radu iskusnog psihologa i pedagoga Džejn Nelsen (Jane Nelsen) i njenih saradnika. U svojim knjigama ona detaljno razrađuje primenu adlerijanskih principa u vaspitnoj praksi, u prvi plan ističući značaj životnih veština koje u osnovi imaju međusobno poštovanje i podsticaj razvoju dece i odraslih (roditelja, vaspitača, učitelja i dr. ). Principi pozitivne discipline jesu principi na duge staze, oni nam govore kako da prihvatanjem dečje prirode na pravi način uspostavimo kvalitetan odnos sa detetom, odnos lišen spoljašnjih motivatora-nagrada i kazni.

Pozitivna disciplina pomaže odraslima u pronalaženju mere između dve krajnosti-strogoće i popustljivosti. Prepuna je principa i konkretnih tehnika uz pomoć kojih svako od nas u odnosu sa detetom može da postane blag i odlučan, u isto vreme.

Odakle odraslima tako suluda ideja da će se deca ponašati dobro, ukoliko se pre toga osećaju loše?

(Džejn Nelsen)

 

Za razliku od tradionalnog shvatanja o oblikovanju dečijeg ponašanja putem nagrade i kazne,  pristup pozitivne discipline zastupa verovanje da je cilj svakog ponašanja postizanje toga da nekome pripadamo i značimo u okviru društvenog okruženja. Dete koje oseća da pripada, da je uvaženo i sposobno adekvatno će se i ponašati. Svaki oblik neprihvatljivog ponašanja prostiče iz relacije odrasli-dete, u kojoj je dete obeshrabreno tj. ne veruje da u dovoljnoj meri pripada i da ima ikakav značaj, pa zbog toga ima pogrešno uverenje o načinu na koji to može da izmeni.


Džejn Nelsen daje sledeće kriterijume za efikasnu disciplinu koja se uči:

 1. Pomaže deci da razviju osećaj povezanosti.
 2. U isto vreme predstavlja poštovanje i podršku ( blaga i odlučna osoba )
 3. Efikasna je na duge staze ( uzima u obzir dečije mišljenje, osećanja, učenje, kao i dečje viđenje sebe i sveta koji ga okružuje)
 4. Uči decu važnim socijalnim i životnim veštinama (poštovanju, brizi za druge, rešavanju problema i saradnji)
 5. Poziva decu da otkriju za šta jesu sposobna (podstiče konstruktivno korišćenje lične moći i autonomije)

 

ŠTA NIJE POZITIVNA DISCIPLINA

- Pozitivna disciplina nije preterano popustljivo vaspitanje dece.
- Pozitivna disciplina nije to da detetu dozvolite da radi sve što poželi.
- Pozitivna diciplina se ne sastoji u tome da nema pravila, ograničenja ili očekivanja.
- Pozitivna disciplina nisu kratkoročne reakcije ili alternativne kazne fizičkom kažnjavanju.


ŠTA JESTE POZITIVNA DISCIPLINA

 • Pozitivna disciplina jesu dugorična rešenja koja razvijaju samodisciplinu kod dece.
 • Pozitivna disciplina jeste jasno saopštavanje vaših očekivanja, pravila i ograničenja.
 • Pozitivna disciplina jeste to da sa detetom izgradite odnos koji će biti pun uzajmnog poštovanja.
 • Pozitivna disciplina jeste to da dete podučite veštinama koje će trajati ceo život.
 • Pozitivna disciplina podrazumeva povećanje sposobnosti i samopouzdanja  deteta kako bi samostalno moglo rešiti problematične situacije.
 • Pozitivna disciplina podrazumeva da dete naučite pristojnosti, nenasilju, empatiji, samopoštovanju, ljudskim pravima i poštovanju prema drugima.


MITOVI O DISCIPLINI

Konvencionalno razmišljanje (mišljenje većine ljudi) о disciplini prepuno je mitova i grešaka o značenju pojma disciplina, na šta se ona odnosi , kako se sprovodi i koji oblik discipline utiče na pozitivne promene u ponašanju dece.
Kada roditelji i/ili vaspitači kažu da su probali ''sve što su mogli'', uglavnom misle na sledeće:

 • Tajm-aut, izolovanje, isključivanje
 • Uskraćivanje privilegija
 • Držanje lekcija
 • Zakeranje
 • Pretnje (poneki ih nazivaju i upozorenja), brojanje do tri
 • Batine, šamari, vučenje za uvo
 • Postiđivanje, okrivljavanje, etiketiranje (''bezobrazniče'', ''bezobraznice'')
 • Javno postiđivanje (stajanje u ćošku, dobijanje ''medalje'', crvenog kartona za bezobrazluk ili neki drugi oblik ''discipline'' kojoj prisustvuju svedoci- vršnjaci)
   

Ostali oblici pripradaju podgrupi-nagrada:

 • Potkupljivanje novcem
 • Omiljenom hranom, slatkišem
 • Zvezdice, nalepnice, pečati, smajliji
 • Obećanja
 • Nagrade
 • Posebne privilegije: sedenje uz vaspitača samo za decu koja su ''dobra'' ili koja su sakupila dovoljno poena...

Na duge staze kako kazne, tako i nagrade u najboljem slučaju su neefikasne, a u najgorem- štetne.

Zašto ne nagradama i kaznama?

I nagrade i kazne, često zavode-na kratke staze one su efikasne. Npr. nakon batina dete nakratko prestaje neprihvatljivo da se ponaša. Takođe, nakon nagrade lepo ponašanje je često prisutno. Ali, brzo i nestaje. Ono sa čime i odrasli i deca imaju problem, jeste činjenica da se neprihvatljiva ponašanja javljaju iznova. Praćena su često batinama jačeg intenziteta ili većom nagradom-ne bi li se dostigao pozitivan efekat  prošlog puta.
I nagrade i kazne koriste se jako dugo - i prenose se kao jedini modeli reagovanja sa generacije na generaciju. Mnogim roditeljima i vaspitačima nisu poznati drugačiji načini reagovanja.
Nagrade i kazne su svima poznate, zahtevaju minimalno mentalno angažovanje i planiranje, i veoma lako se primenjuju u izazovnim, problematičnim situacijama. U stvari, često se primenjuju refleksno.
Odraslima pružaju osećaj moći i kontrole, koji momentalno ublažava bazični osećaj ljutnje ili frustriranosti.

Mnogi vaspitači i roditelji prihvataju činjenicu da je kazna loša. Međutim, na nagradu gledaju mnogo pozitivnije. Posticaj u vidu nagrade prihvatljiv je način motivisanja za mnoge. Oni pogrešno veruju da je pravi način da se dete ohrabri i učini da se oseća bolje-pohvala i materijalna nagrada.

Istina je da nagrade i kazne obeshrabruju decu, slabeći njihovu motivaciju da uče i da sarađuju.
Nagrade uče decu da reaguju na spoljašnji lokus kontrole. Drugim rečima, ona uče da čine stvari samo zbog nagrade. Ovakvo ponašanje odrsale čini odgovornima-ne decu!

Jedan od osnovnih principa Pozitivne discipline je da učimo decu da ispravno postupaju zbog intrinzičnog (unutrašnjeg) osećaja dobrote zbog učinjenog i da daju svoj aktivan doprinos društvu. Uvreženo je mišljenje da su nagrade najbolji motivatori. Zaista, večina dece biće motivisana nagradom neko izvesno vreme. Uzgred, jeste li primetili da nakon nagrade deca želenovu, ovog puta- veću nagradu? Jedan deo njih pregovaraće pre nego što bilo šta učini, dok će drugi deo odbijati da učini ono što se od njih zahteva. Jedno je sigurno, pre bismo bili u društvu dece koja poseduju samo-disciplinu nego sa onom koja zavise od nagrade ili kazne odraslog.


Značenje reči DISCIPLINA

Reč disciplina potiče od lat reči discipulus i znači učiti, podučavati.
Disciplina i kažnjavanje nisu su sinonimi. Kažnjavanje je nešto bolno ili ponižavajuće. Uvek kažnjava osoba koja je moćnija od druge, sa željom da se ponašanje manje moćne osobe promeni. Na duge staze ona ne uči decu ono što bi odrastao želeo da ih nauči.  Deca uvek razmišljaju,osećaju i nakon toga donose odluke o ljudima i događajima koji ih okružuju. Kada ih kaznimo, njihova odluka često ima veze sa izbegavanjem kazne ubuduće,prkošenjem ili udovoljavanjem drugima.


NAGRADE I KAZNE NISU EFIKASNE U STVARANJU DUGOROČNIH POZITIVNIH PROMENA U PONAŠANJU DECE.

Kako bi bilo da reč DISCIPLINOVANJE zamenimo rečju UČENJE u svakodnevnom životu?

Umesto što tragamo za ''adekvatnim načinom disciplinovanja'' malog Stefana koji baca igračke ili gura drugo dete (koje neretko podrazumeva neki od oblika kazne), mogli bismo se fokusirati na moguće načine učenja Srefana drugačijim, mnogo humanijim načinima rešavanja njegovog problema. Koji način bi,po Vama, bio efikasniji na duge staze?

Počnite da se menjate tako što neke reči zamenjujete nekim drugim rečima. Biće to prvi korak u promenama stavova prema nekim temama. Umesto ''Budalo-opet si pogrešila! Nikad ništa ne radiš kako treba'' recite sebi '' Napravila sam grešku- kakva je to divna šansa za učenje!''

Promena reči koje koristite da biste opisale decu sa kojom radite, njihove roditelje, koleginice, uspone i padove u svakodnevnom životu možda Vam se ne čini kao revolucionarna disciplinska alatka, ali promena Vašeg rečnika menja Vaš stav, ponašanje i odnos prema ljudima i stvarima koji Vas okružuju.
A ova vrsta promene menja sve!

Ovo su samo neki primeri kako promena reči može da promeni stav – i način reagovanja:

Umesto:

Recite:

Ovo dete je tako teško! Ovo dete je obeshrabreno!
Nemanja svima naređuje Nemanja zaista ima kvalitete vođe
Jana je tako tvrdoglava Jana je definitivno istrajno dete
Ovo dete je jako cmizdravo Ovom je detetu zaista potrebna pozitivna pažnja

 

POZITIVNA disciplina motiviše decu da sarađuju, da žele da se ponašaju ispravno i da oberučke prihvate šansu da daju svoj doprinos grupi, svojim drugarima, svojim porodicama. Ova vrsta discipline zasniva se na učenju, na stavu koji omogućava odraslima da one karakteristike dece koje su manje poželjne dožive kao šansu za promenu i rast, kao i na obostranom poštovanju.

 

POZITIVNA DISCIPLINA SE OSLANJA NA PODUČAVANJE, EDUKACIJU, PRIPREMU, UVEŽBAVANJE, REGULISANJE, RAZVIJANJE VEŠTINA I FOKUSIRANJE NA REŠENJA.

 • Konstruktivna
 • ohrabrujuća
 • afirmativna
 • od pomoći
 • puna ljubavi
 • pozitivna
   

DVA POGLEDA NA LJUDSKO PONAŠANJE

  Dominantna, tradicionalna praksa u porodicama i institucijama Pozitivna disciplina (pristup fokusiran na rešenja)
Ko je zaslužan za razvoj teorije? Pavlov, Thorndike, Skinner Adler, Dreikurs, Glasser, Nelsen, Lott, Dinkmeyer
Šta motiviše ponašanje? Ljudi reaguju na nagrade i kazne iz svoje okoline Ljudi imaju potrebu da pripadaju i da u socijanom kontekstu bude prepoznata njihova značajnost
Kada najviše utičemo na ponašanje drugih? U momentu odgovora na određeno neželjeno ponašanje Građenjem odnosa zasnovanom na ravnopravnom dostojanstvu, konekcijom pre korekcije
Koja su ''najmoćnija oruđa'' odraslih? Kontrola, nagrade i kazne Empatija, sagledavanje dečije perspektive, odnos saradnje sa decom, doslednost, brižnost i odlučnost u isto vreme, dugoročni ciljevi
''Poštovanje'' je... Poslušnost koja je primarna u odnosu odraslog i deteta, bitno je poštovanje i dostojanstvo odrasle osobe Obostrano, odnosi dece i odraslih zasnivaju se na ravnopravnom dostojanstvu
Odgovor odraslih na neprihvatljivo ponašanje Cenzura, izolacija, kazna Traženje rešenja a ne krivca, brižnost i odlučnost, doslednost, fokus na pogrešna uverenja u pozadini ponašanja
Odgovor odraslih na opasno i destruktivno ponašanje deteta Cenzura,izolacija, kazna Brižno i odlučno postavljanje granice, očekivanja, ograničenja, fokus na rešenja, razrada pogrešnih ciljeva, znatiželjna pitanja
Dete uči kada... Odrasla osoba ima potpunu kontrolu nad ponašanjem deteta Dete oseća da pripada i da je prepoznata njegova značajnost

Autori: Jody McVittie i Terry Chadsey; prilagodila: Deb Pysno

 


 

 

 

 

AKTUELNOSTI

Najnovija dešavanja i aktuelnosti

Pozitivna disciplina u porodici IV susret

Pozitivna disciplina u porodici IV susret

21.10.2020

Trening roditeljskih veština POZITIVNA DISCIPLINA U PORODICI namenjen je roditeljima dece uzrasta od 1 do 10 godina. Zašto baš trening? Klasičnim programima za roditelje, predavanjima, čitanjem knjiga, blogova, razgovorima sa prijateljima, nedostaje ključna tačka, učenje koje na taj način stičemo često ne stvara uvide koji omogućavaju promenu u ponašanju. Upravo iz tog razloga, trening je zasnovan na ISKUSTVENIM VEŽBAMA, najefikasnijem načinu dolaska do promene. Iskustvenim vežbama na treningu UČIMO ČINEĆI, a ne pasivno slušajuči, čitajući… Online trening je *zabavan je jer je iskustven. Kreiran je sa ciljem Vašeg aktivnog učestvovanja (i učenja), umesto klasičnog ’’pasivnog’’ primanja teorijskog znanja. * informativan jer ćete biti u prilici da naučite ’’kako svet posmatrati očima deteta’’ putem Vašeg ličnog iskustva i kroz učenje čuvenog Alfreda Adlera, Rudolfa Drajkursa, Džejn Nelsen (svetski poznatog autora serije priručnika za roditelje na temu Pozitivne discipline) *koristan jer ćete biti u prilici da naučite brojne konkretne roditeljske veštine i strategije koje ćete koristiti u svakodnevnom životu! U podržavajućem okruženju grupe, roditelji postaju svesni kako osećaju, razmišljaju, šta odlučuju o raznim pitanjima o kojima raspravljamo. Iskustvene vežbe povezuju emocije i misli kako bi stvorili novo uverenje. Novo uverenje utiče na način na koji sada vidimo određeni problem i ima dugotrajan efekat na promenu ponašanja. Tokom online treninga učesnici imaju priliku da upoznaju roditelje sa istim ili sličnim dilemama i teškoćama te se osećaju manje izolovano i usamljeno. Nakon online-treninga znaćete kako da: - smanjite borbu moći, obezbeđivanjem saradnje i obostranog poštovanja između vas i deteta - vaspitavate decu da budu odgovorna, poštuju sebe i druge, budu snalažljiva - ne budete popustljivi, a ni strogi - otkrijete uzroke i efikasno reagujete na dečije neprihvatljivo ponašanje - smanjite rivalstvo među decom, izbegavajući ulogu sudije a istovremeno pomažući im da ovladaju dugoročnim veštinama rešavanja konflikta - koristite moć Porodičnih Sastanaka Voditelji online treninga: Žana Erdeljan, psiholog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline (CPDPE), član Asocijacije za Pozitivnu Disciplinu (PDA) Dijana Radojković, pedagog, međunarodno sertifikovani edukator za roditelje u oblasti pozitivne discipline (CPDPE) Trening je 7-nedeljni i organizuje se sredom 18-20h Trening počinje 30.septembra 2020. Datumi susreta: 07.10.; 14.10.; 21.10.; 28.10.; 04.11.; 11.11. Učestvovanje u online-treningu uključuje: radni materijal (PDF) KOMPLET PD KARTICA: ''47 kartica kojima razvijate vaše roditeljske veštine'' /poslaćemo ih poštom na vašu kućnu adresu. Trening će se realizovati putem Zoom-platforme. Zbog specifičnosti rada i zaštite privatnosti učesnika, susreti neće biti snimani. Konačni rok za prijave je 20.septembar.2020. Cena učestvovanja na online treningu je: 9.000 rsd Prijava treba da sadrži: ime i prezime roditelja, uzrast deteta/dece i kontakt telefon i šalje se na: pozitivnadisciplinans@gmail.com Nakon registrovanja prijave poslaćemo vam podatke o načinu rezervacije mesta na treningu. Prijavu smatramo konačnom uplatom celokupnog iznosa, nakon čega šaljemo pristupni Zoom-link Za sve dodatne informacije i prijave: 064/13-13-620 (Dijana), 064/175-15-81 (Žana)

Pročitaj više
Preživeti burne godine

Preživeti burne godine

19.10.2020

Sedmomesečni program „Preživeti burne godine“ sadrži sledeće teme: "Zašto nam je tako teško, kada tinejdžeri pritiskaju naše dugmiće?“ – vežba „Putovanje u dolinu sećanja“, „Ja u njegovim/njenim očima“, alatka/vežba „Potvrdite osećanja“. „Treba nam dosta hrabrosti“ – priča o tri funkcije mozga, samoregulaciji i alatka Blag i odlučan, IV i V faza socijalno-emocionalnog razvoja; Vežba „Postavljanje granica sa decom“; „Pričajmo o osećanjima“ – Koraci u samoregulaciji, Vežba „Puštanje“, Uzroci neprihvatljivog ponašanja tinejdžera, vežba „Refleksivno slušanje“, „Emocionalna iskrenost“, vežba „Ja osećam“. „Ohrabrite svog tinejdžera i sebe“ – Kažnjeni pohvalama, Šta je to bezuslovno roditeljstvo, Neka poruka ljubavi stigne do cilja; 5 principa Pozitivne discipline. „Biti strog prema sebi ne znači biti dobar roditelj“ - vežba „Pohvale vs Ohrabrenja“, 4 vrste Ohrabrenja; vežba: „Uputimo jedni drugima ohrabrenja“. „Snaga porodičnih sastanaka“ – 5 prepreka za postizanje dugoročnih ciljeva u vaspitanju, Dnevni red porodičnih sastanaka, Šta treba, a šta ne treba činiti da bi uspeo porodični sastanak; vežba „Porodični sastanak“. Pozitivna disciplina u realnim životnim situacijama – 6 primera i korišćenje alatki Pozitivne discipline; Sastavimo delove u celinu. Sedmomesečno trajanje programa je usmereno na uvežbavanje i formiranje novih navika u komunikaciji sa tinejdžerima. Poštujući principe Pozitivne discipline, i međusobnog uvažavanja i poštovanja u porodicama, isključene su sve oblike kazni, manipulacije i ucene, kao i pohvale i nagrade, što je bitno drugačije od uobičajenog stila vaspitavanja dece. Za takvu, trajnu promenu je potreban kontinuiran rad i stalna pomoć i podrška učesnicima, koju dobijaju putem mailova, domaćih zadataka i povratnih informacija o njima, razmene informacija i pomoći u kriznim situacijama ukoliko se pojave u toku i nakon programa. Ovaj program je realizovan u prethodne 2 godine sa dve grupe učesnika, uz neophodno prilagođavanje sastavu i potrebama učesnika. Efekti su zapaženi već tokom trajanja programa, a nakon programa, učesnici su ostali u kontaktu sa voditeljkom, razmenjujući uspehe i izazove. Online susreti se snimaju, da bi učesnici mogli da se podsete sadržaja, i zbog eventualnih izostanaka, i neće se koristiti u druge svrhe. Prezentacije i radne materijale učesnici dobijaju mailom nakon svakog susreta. Tokom perioda između susreta, predviđena je izrada domaćih zadataka, u cilju obezbeđivanja primene alatki i provere njihovih efekata. Nakon realizovanog programa, predviđen je susret „uživo“, da bismo podelili Svedočanstva i bedževe „Pritisni pauzu kada tinejdžer pritiska dugmić“. Posle završetka programa, predviđeno je da se jednom mesečno učesnici okupljaju sa voditeljkom programa, tokom 5 meseci, u cilju praćenja i kontinuirane podrške tokom promena učesnika. Nakon 11 godina radioničkog rada sa roditeljima i profesionalcima u oblasti Pozitivne discipline, 6 godina rada sa roditeljima i decom u oblasti Mindfulnessa, desetine roditelja i tinejdžera na indvidualnim susretima, i nakon 2 realizovana sedmomesečna programa "Svesno i saosećajno roditeljstvo", i „Razumeti tinejdžera znači razumeti sebe“ koji je pohađalo ukupno 28 roditelja, odlučila sam da ponudim program novim učesnicima. Ovaj program predstavlja spoj tri moćne oblasti - Pozitivnu disciplinu, Mindfulness i Svesno roditeljstvo. Cilj dugoročnog programa kao što je ovaj je da učesnici nauče veštine iz oblasti Pozitivne discipline, Mindfulnessa i Svesnog roditeljstva, povećaju sposobnost samoregulacije i da sva stečena znanja odaberu da primenjuju u realnim situacijama.  Cena celokupnog programa: 15.000 rsd. Za učesnike iz inostranstva moguće je plaćanje preko paypala i cena je 135 eur. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem maila ili telefonom/vajber/whatsup porukom 0641313620.

Pročitaj više
Porodični sastanak

Porodični sastanak

14.09.2020

Webinar "Porodični sastanci - učenje deljenja odgovornosti i rešavanja problema" se odvija preko Zoom platforme, 24. i 25.09.2020. u terminima od 19 do 20:30 h. Porodični sastanci su odličan način da se komunicira sa tinejdžerima, jer postoji period hlađenja pre nego što razgovarate o većini pitanja. Mnogi kažu da tinejdžeri ne vole porodične sastanke, ali iskustvo govori suprotno: oni koji ih praktikuju kažu da naizgled nezainteresovani tinejdžeri kasnije pričaju prijateljima da bi i oni trebalo da imaju sastanke sa porodicom. Na webinaru "Porodični sastanci - učenje deljenja odgovornosti i rešavanja problema" učesnici imaju prilike da saznaju kako se vode Porodični sastanci prema Pozitivnoj disciplini, šta deca (i svi članovi porodice) uče na njima i kako izbeći 6 zamki tokom porodičnih sastanaka, kako bi svi poželeli da ih održavaju redovno. Tokom webinara realizovaćemo praktične vežbe: "Priprema, pozor, sad!"; "Dnevni red porodičnih sastanaka", "Kako ostati fokusiran na traženje rešenja a ne krivca" i Mindfulness vežbu "Svesno mirisanje". Prijave se šalju na mail teenpozitivnadisciplina@gmail.com do 20.09.2020. Cena učešća je 2.500 rsd. Za učesnike iz drugih država, učešće se uplaćuje preko paypala i iznos je 25 eur. Uz webinar učesnici dobijaju radni materijal i Plakat Porodični sastanci, koji mogu da odštampaju i stave na vidno mesto u svom domu, kako bi ih podsetio na dogovore i sledeći termin sastanka.Autor i realizator webinara je sertifikovani edukator za roditelje u oblasti Pozitivne discipline, Dijana Radojković, pedagog.

Pročitaj više